Roberto Roggeband

Roberto Roggeband

Dyrektor ds. produktów – PMP
Grupa Rhiag (Włochy)

Zoran Hranisavljevic

Zoran Hranisavljevic

Manager ds. importu produktów samochodowych,
Motorcade (Kanada)

Isabel Basto

Isabel Basto

Dyrektor ds. operacyjnych na rynku wtórnym Grupy Nors
(Portugalia)

Stijn Van Ende

Stijn Van Ende

Starszy manager produktu oraz kupiec akcesoriów i opon/hurt
LKQ Fource (Belgia)

Marcel De La Chaumette & Damien Theunissen

Marcel De La Chaumette & Damien Theunissen

Starszy kupiec & Kupiec,
Masterparts Automotive Parts Supply (RPA)

Fernando Santos

Fernando Santos

Dyrektor handlowy
Stärke Parts (Brazylia)