1. Generalități

Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) reglementează prelucrarea datelor dumneavoastră personale ca parte din procesul de utilizare de către dumneavoastră a site-ului nostru („Site-ul”). Această prelucrare este realizată de către SIDEM NV, în calitate de operator de date, cu sediul social în Nijverheidslaan 62, B8560 Gullegem, Belgia („noi”, „al nostru”), înregistrat în CBE (Crossroads Bank for Enterprises) sub numărul BE 0424 622 844, în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

 1. Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit cu atenție această Politică de confidențialitate și că o acceptați fără rezerve. Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de confidențialitate după cum considerăm de cuviință. Aceste modificări vor fi comunicate pe site.
 2. Făcând clic pe căsuța de acceptare a politicii de confidențialitate de pe site, declarați că ați citit această Politică și că sunteți de acord cu ea. Declarați că ați înțeles obiectivele pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale. De asemenea, sunteți de acord că prin continuarea utilizării se înțelege că vă exprimați acordul în continuare. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment, adresând o solicitare către info@sidem.eu.
 3. Rețineți faptul că putem folosi așa numitele „cookie”-uri sau o tehnologie similară, ca parte a site-ului nostru și/sau a serviciilor noastre. Cookie-urile sunt mici fișiere de text, care sunt salvate pe hard disk-ul unui dispozitiv și care conțin anumite informații, care includ uneori date personale. Pentru mai multe detalii referitoare la modul în care utilizăm cookie-urile, vă rugăm să citiți politica noastră privind cookie-urile (Politica de cookie-uri).
 4. Cea mai recentă actualizare a Politicii de confidențialitate a avut loc pe 2 martie 2020.

2. Ce prelucrăm și de ce prelucrăm date

 1. Atunci când utilizați site-ul nostru și/sau serviciile noastre, prelucrăm date în legătură cu dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate inter alia în următoarele scopuri (inclusiv din motive de legalitate).
 2. În principiu, obținem datele personale menționate anterior direct de la dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă alegeți să vă înregistrați prin intermediul unui cont de pe o platformă de comunicare socială (de ex. Facebook, LinkedIn), aceste informații sunt colectate prin intermediul profilului dumneavoastră de pe platforma de comunicare socială. Vă recomandăm ca, atunci când utilizați funcția de autentificare prin intermediul platformei de comunicare socială, să consultați politica de confidențialitate a furnizorului dumneavoastră de servicii de comunicare socială pentru a determina ce date sunt prelucrate de către acesta.
 3. Nu vom transmite niciuna dintre datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului către furnizorii de mijloace de comunicare socială, cu excepția situației în care vă exprimați acordul în acest sens.
 4. Pe lângă obiectivele menționate anterior, vă putem prelucra, de asemenea, datele personale:
  • pentru a vă oferi informații referitoare la produsele și serviciile, pe care le solicitați, într-un mod personalizat și eficient, fie prin intermediul site-ul, pe e-mail, prin telefon sau prin intermediul canalelor de comunicare socială;
  • pentru a vă putea oferi serviciile;
  • pentru scopuri de marketing direct, de ex. pentru a vă putea oferi un proces de comunicare personalizat, pentru promoții personalizate și alte oferte și publicitate, pe care noi sau partenerii noștri selectați le oferă. Vă vom solicita permisiunea în acest scop;
  • pentru a efectua analize statistice în vederea îmbunătățirii site-ului și/sau a serviciilor sau pentru a dezvolta produse sau servicii noi;
  • pentru a le oferi unei instituții financiare sau unui prestator de servicii de plată, pentru a permite instituției dumneavoastră financiare și prestatorului de servicii de plată posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile statutare;
  • pentru a le transmite poliției sau autorităților judiciare ca dovadă a unor posibile infracțiuni sau dacă există suspiciuni întemeiate privind o faptă ilegală sau o infracțiune pe care ați comis-o prin înregistrarea dumneavoastră sau prin utilizarea site-ului sau a serviciilor;
  • în contextul unei posibile fuziuni cu, achiziții a/de către sau a unei separări de o terță parte, chiar dacă această terță parte este în afara spațiului economic european.

 

3. Cui distribuim aceste date?

 1. Nu trimitem datele dumneavoastră personale către terțe persoane într-un mod care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră fără permisiunea dumneavoastră explicită, dacă acest lucru nu este necesar pentru a putea furniza serviciile.
 2. Ne putem baza pe operatori externi, care vă asigură accesul la site și/sau la servicii. Ne asigurăm că operatorii terți pot să vă prelucreze datele personale numai în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre scrise. Garantăm faptul că toți operatorii externi sunt selectați cu atenția necesară, astfel încât putem să fim siguri de securitatea și integritatea datelor dumneavoastră personale.
 3. Putem să transmitem date anonimizate și/sau agregate către alte organizații care folosesc aceste date pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor și pentru organizarea unor servicii personalizate de marketing, prezentări și vânzări de produse și servicii.

4. Unde prelucrăm datele

 1. Noi și operatorii noștri externi vom prelucra datele dumneavoastră identificabile numai în SEE.
 2. Putem transfera datele noastre anonimizate și/sau agregate către organizații din afara SEE. În cazul în care acest tip de transfer se realizează, ne vom asigura că există garanții adecvate care să asigure securitatea și integritatea datelor dumneavoastră personale și că toate drepturile legale cu privire la datele dumneavoastră personale de care puteți beneficia în temeiul legislației aplicabile sunt garantate.

5. Cum prelucrăm datele

 1. Ne vom strădui să prelucrăm numai datele personale care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor indicate în Politica de confidențialitate. Vom prelucra datele într-un mod legal, onest și transparent. Ne vom strădui să menținem datele personale corecte și actualizate.
 2. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate numai atâta timp cât acest lucru este necesar pentru a îndeplini obiectivele specificate în această Politică de confidențialitate sau până la momentul în care vă retrageți acordul de prelucrare. Rețineți faptul că retragerea acordului poate genera imposibilitatea de a utiliza în totalitate sau în parte site-ul și/sau serviciile. În cazul în care v-ați înregistrat pe site-ul nostru, vom șterge datele dumneavoastră personale dacă vă ștergeți profilul, cu excepția celor prevăzute în cadrul obligațiilor statutare sau regulatorii sau dacă o hotărâre a unei instanțe sau una administrativă ne împiedică să o facem.
 3. Vom lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține datele dumneavoastră personale în siguranță față de accesul neautorizat sau furt și pierdere accidentală, manipulare sau distrugere. Personalul nostru sau personalul operatorilor externi poate accesa datele pe baza principiului necesității de a cunoaște și este supus unor obligații de confidențialitate stricte. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că grija pentru securitate și protecție constă numai dintr-o obligație de a depune toate diligențele, ceea ce nu poate reprezenta o garanție absolută.
 4. Dacă și când înregistrarea dumneavoastră pe site sau utilizarea site-ului sau a serviciilor poate fi considerată ca fiind (a) o încălcare a termenilor și condițiilor drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unei terțe persoane, (b) reprezintă o amenințare la securitatea și integritatea serviciilor, (c) reprezintă un pericol pentru site-ul, serviciile sau sistemele noastre sau ale subcontractorilor noștri, din cauza virușilor, a troienilor, spyware-ului, malware-ului și a oricăror altor forme de coduri dăunătoare sau (d) dacă sunt în orice alt mod ilegale, discriminatorii sau jignitoare, putem prelucra datele dumneavoastră în interesul nostru propriu, al partenerilor sau al părților terțe.

6. Cât timp îmi păstrați datele?

Perioada de păstrare variază în funcție de natura serviciului furnizat. Vă păstrăm datele:

 • atât timp cât este necesar pentru obiectivele în vederea cărora sunt colectate și prelucrate.
 • atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor noastre legale și contractuale și pentru îndeplinirea activităților noastre comerciale.

7. Drepturile dumneavoastră

 1. Aveți dreptul de a solicita accesul la toate datele dumneavoastră personale pe care noi le prelucrăm. Cu toate acestea, solicitările de acces transmise cu scopul clar de a cauza inconveniențe sau prejudicii nu vor fi tratate.
 2. Aveți dreptul de a solicita ca orice fel de date referitoare la dumneavoastră care sunt incorecte sau inexacte să fie corectate în mod gratuit. În cazul în care v-ați înregistrat pe site-ul nostru, puteți corecta personal multe dintre aceste date prin intermediul profilului dumneavoastră. În cazul în care o astfel de solicitare este transmisă, ea trebuie să includă și dovada că datele personale pe care le doriți corectate sunt greșite.
 3. Aveți dreptul de a vă retrage acordul oferit anterior pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Puteți să vă retrageți acordul oricând, trimițând un e-mail către info@sidem.eu sau ștergându-vă profilul.
 4. Aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră personale să fie șterse dacă acestea nu mai sunt necesare conform obiectivelor indicate în cadrul acestei Politici de confidențialitate sau dacă vă retrageți acordul de prelucrare. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că cererile de ștergere care ne sunt adresate sunt evaluate în baza obligațiilor statutare sau de reglementare sau a hotărârilor administrative sau judecătorești, care ar putea să ne împiedice să ștergem datele personale respective.
 5. În loc să solicitați ștergerea, puteți solicita, de asemenea, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale dacă (a) contestați corectitudinea datelor în cauză, (b) prelucrarea este nelegală sau (c) datele nu mai sunt necesare pentru obiectivele indicate, dar aveți nevoie de ele pentru vă asigura apărarea în fața instanței.
 6. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale, dacă puteți indica faptul că există motive serioase și justificate cu privire la circumstanțe speciale care justifică o astfel de obiecțiune. Cu toate acestea, dacă prelucrarea avută în vedere este marcată ca marketing direct, aveți dreptul de a obiecta la acest tip de prelucrare în mod gratuit și fără indicarea unui motiv.
 7. În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe baza permisiunii sau pe baza unui contract în cadrul căruia datele sunt prelucrate automat, aveți dreptul de a primi datele personale, care ne-au fost furnizate, într-un mod structurat și într-un format de uz general, care să poată fi citit electronic și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul de a transmite aceste date, direct către un alt furnizor de servicii. Noi vom fi singurele persoane în măsură să evaluăm viabilitatea tehnică a acestui proces.
 8. În cazul în care doriți să transmiteți o solicitare pentru exercitarea unuia sau mai multor drepturi dintre cele specificate anterior, puteți trimite un e-mail la info@sidem.eu. Acest tip de solicitare trebuie să cuprindă în mod clar dreptul pe care doriți să îl exercitați și motivul. Vă vom notifica imediat cu privire la primirea acestui tip de solicitare. Dacă reiese că solicitarea este fundamentată, vom da curs solicitării de îndată ce este rezonabil cu putință și nu mai târziu de treizeci (30) de zile după primirea solicitării. Este posibil să vi se solicite mijloace suplimentare de identificare.
 9. În cazul în care doriți să înaintați o plângere cu privire la prelucrarea datelor de către noi, ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail info@sidem.eu. În cazul în care totuși nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul de a înainta o plângere Autorității Belgiene pentru Protecția Datelor, Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles. Pentru mai multe informații, accesați dataprotectionauthority.be.